🍸 Zvládnite Suchý február bez alkoholu s 50% zľavami na prírodných pomocníkov. To chcem

Botanic.cz
0,00 € 0
Získejte 20 Kč na první nákup pouhou registrací.
Koľko zostáva do dopravy zadarmo
Nakúpte ešte za 38,00 €
38,00 €
Dopravu máte zadarmo
Prejsť do košíka

Ochrana osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť PlaBio s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nutné pre splnenie zmluvy uzatvorenej s Vami vo veci predaja tovaru (alebo pre výkon opatrení prijatých pred uzatvorením takej zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti PlaBio s.r.o. súhlas pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre vykonávanie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám následne prestanú byť zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť PlaBio s.r.o., so sídlom: Podzimní 1436/37 Jablonec nad Nisou, identifikačné číslo: 039 45 294, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 35511 (ďalej len „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie: Podzimní 1436/37, 466 02 Jablonec nad Nisou, adresa elektronickej pošty: info@botanic.sk, telefón: +420 774 780 087.
 3. Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nutné pre:
  1. dodržanie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre uskutočnenie opatrenia správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle čl. 6 odsek 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie“)
  2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú v zmysle článku 6 odsek 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne predovšetkým splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady či výkon opatrení pred uzatvorením takej zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
 2. 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1. Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sme stanovili na dobu troch rokov od získania súhlasu, najviac však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Môžete nám kedykoľvek napísať na info@botanic.sk a Vaše osobné údaje vymažeme.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky software a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti:

 1. Google LLC - Nástroje pre online marketing a analýzu webu (USA)
 2. Seznam.cz, a.s. - Nástroje pre online marketing (CZ)
 3. Facebook, Inc. - Nástroje pre online marketing (USA)
 4. Heureka Shopping s.r.o. - užívateľské recenzie (CZ)
 5. The Rocket Science Group LLC. - Sprostredkovateľ e-mailingu (USA)
 6. Sumome, Inc. - Sprostredkovateľ analýzy správania na webe (USA)
 7. Drivenet s.r.o. - Skvelý dodávateľ hostingu a e-shopového (CZ)
 8. Smartsupp.com, s.r.o. - Komunikácia so zákazníkom v reálnom čase (CZ)

Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď túto povinnosť ukladajú záväzné právne predpisy.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledovným spôsobom: Môžete nám kedykoľvek napísať na info@botanic.sk a Vaše osobné údaje vymažeme. Uvedeno je to už v čl. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 3. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu.
 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
 5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

 1. 1. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odsek 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníku v rámci programu Overené zákazníkmi robíme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťované Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho tržného postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov poskytnuté žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutia ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkov. V prípade Vašej námietky Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere. Preškolili sme všetkých svojich zamestnancov ohľadom najlepších postupov pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Prijali sme a udržujeme všetky možné organizačné a technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚME

 1. Údaje, ktoré nám zákazníci sami poskytnú. Na Botanicu spracúvame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú u nás spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení objednávky alebo pri vytvorení registrácie.
 2. Ak pri registrácii využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte Botanicu taktiež prístup k Vášmu verejnému profilu a e-mailovej adrese. Rýchlejšie sa k nám tak prihlásite.
 3. Údaje zahŕňajúce predovšetkým e-mailovú adresu. V prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, platobné údaje či prípadnú poznámku k objednávke. Oslovujeme Vás Vašim krstným menom.
 4. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, získava Botanic údaje o návšteve webových stránok, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Botanic informácie o tovare, ktorý zákazníci či užívatelia navštívili alebo zakúpili. Snažíme sa zákazníkom ponúkať produkty, o ktoré už v minulosti prejavili záujem.

PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACÚVAME?

 1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. pre splnenie zmluvy medzi Botanic a zákazníkom, využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné objednávku uskutočniť.
 2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom Botanic formou obchodných oznámení využíva Botanic predovšetkým e-mailovú adresu a telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktorý ste na Botanic už zakúpili. Spracovanie robíme z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Botanic v podobe obmedzeného priameho marketingu. Botanic tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas. Ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť alebo vzniesť námietku proti takému spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na Botanic zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas Botanic udeľujete v priebehu registrácie na Botanic alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracúvať ani z horeuvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov Botanic.
 3. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom Botanic do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu iba na základe zahájenia chatu nijak ďalej nevyužívame.
 4. Pre ponuku našich produktov a propagáciu Botanic formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva Botanic predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas Botanic udeľujete v priebehu registrácie na Botanic alebo následne v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

V Jablonci nad Nisou dňa 10.12.2018