Nákup so zárukou


Klasická situácia – niečo si kúpite, zistíte, že to nie je to, čo ste chceli a chystáte sa to vrátiť. Bohužiaľ, niektorí predajcovia majú tendencie sa odvracať od zákonom stanovenej lehoty pre vrátenie tovaru. Každému z nás sa to stalo, preto sme sa rozhodli robiť veci inak.

Ani 14, ani 20 – hneď 30

Kvôli zlým skúsenostiam z našich životov sme usúdili, že sa nebudeme držať noriem striktne zadaných zákonmi, ale skôr kladným prístupom. Preto od nás máte 30 dňovú lehotu, počas ktorej môžete tovar vrátiť. Je len na Vás, či budete chcieť peniaze späť, alebo si vyberiete iný produkt. Navyše platí záruka aj na už otvorený tovar, čo Vás určite poteší.

Pokiaľ by ste snáď mali nejaký problém, všetko konzultujte s Nikčou, ktorá pracuje na podpore. Zastihnete ju na čísle 487 989 989, alebo na e-maili - info@botanic.cz.