Botanic.cz
0,00 € 0
Získejte 20 Kč na první nákup pouhou registrací.
Koľko zostáva do dopravy zadarmo
Nakúpte ešte za 38,00 €
38,00 €
Dopravu máte zadarmo
Prejsť do košíka

Od baby korenárky k moderným analytickým metódam

Doba čítania: 3 minúty, 28.novembra 2017, Poradňa

Naši predkovia používali byliny a prírodné produkty prakticky každodenne. Či už ako súčasť stravy tj. Korenie, pre osvieženie tj. Čaju a náhražkové kávy, ale aj na liečbu neduhov vlastných i svojich domácich zvierat. Vychádzali pri tom zo storočných skúseností odovzdávaných prevažne ústnou tradíciou a ich odborným "lekárnikom" bola miestna baba korenárka. Vedela, čo použiť na bolesť hlavy, čo na vysoký tlak, krvácavá zranenia aj popáleniny. Miešanie zmesí a dávkovanie bolo dané skúseností tej ktorej bylinkárky.

Louka

Moderná doba je však zvedavá a analytická. Skúmame, z čoho sa byliny skladajú, koľko a akých látok obsahujú a ktoré z nich a v akom množstve sú nám vlastne prospěné.

Už nestačí dlhoročná skúsenosť - chceme to vedieť presne!

Laboratórnych metód na určovanie chemického zloženia rastlín a ich jednotlivých častí je veľa. Sú to ako metódy kvalitatívnej tj. Čo daný vzorka obsahuje, tak aj metódy kvantitatívne tj. koľko tej, ktoré látky vo vzorke je.

Testování

Jednou z najpresnejších metód je už cca päťdesiat rokov metóda HPLC.

Pod touto skratkou sa skrýva jedna zo separačných chromatografických metód - konkrétne vysokotlaková kvapalná chromatografia. Táto metóda sa používa na stanovenie zastúpenie určitých látok a ich koncentrácia v zmesiach / vzorke - typicky roztoku. Celý analytický proces prebieha na základe zložité interakcie stacionárne a mobilné fázy v chromatografickom prístroji (za prísne daných podmienok) a jeho výsledkom je grafické znázornenie tzv. Chromatogram tj. Záznam toho, v ktorej fáze analyzačného procesu sa - a v akom množstve - prejavila tá ktorá substancie. Porovnaním s kalibračnou krivkou potom dostávame presný výsledok zloženie vzorky. Dnešné možnosti výpočtovej techniky však umožňujú aj ešte ďaleko presnejšie a citlivejšie spracovanie chromatogramu. Umožňujú napr. Rozlíšiť aj dve - na zázname sa prekrývajúce - zložky a presne je určiť.

Metódou HPLC možno stanoviť prítomnosť a množstvo širokého spektra organických i anorganických látok - kyselín, vitamínov, bielkovín, cukrov, toxínov, alkaloidov aj ich rôznych metabolitov.

Ďalšou metódou - menej nákladnou, prístrojovo jednoduchšie a teda dostupnejšie - je UV spektrofotometrická metóda. Ide o metódu, ktorá využíva interakcie elektromagnetického žiarenia s hmotou. Pri tejto metóde dochádza k priechodu svetelného žiarenia o vopred dané vlnovej dĺžke (v rozmedzí viditeľného svetla až po oblasť ultrafialového žiarenia) vzorkou umiestneným v kyvete (nádoba presných parametrov pre to ktoré meranie) a súbehom javov tj. Absorpcie, odrazu, lomu a rozptylu žiarenia dochádza k tzv. absorbancii, ktorá je priamo úmerná koncentrácii látky v roztoku (Lambert- Beerov zákon).

Táto metóda je využívaná najmä na určovanie koncentrácie tj. Množstvo organických látok. Nevýhodou tejto metódy je však to, že nedokáže analyzovať zložitejšie zmesi látok.

Centrifuge

Chemické analýzy majú pri poznávaní prírody a jej vplyvu na naše zdravie dôležitú úlohu.

Skúmaním bylín a exotických rastlinných produktov a ich účinkov na ľudský organizmus, získavame mnoho poznatkov, ktorých využiteľnosť v praxi je aj nádejou na skvalitnenie nášho každodenného života.

Moderné "babou korenárky" sa stávajú špecializované obchody s výberom kvalitných bylinných prípravkov a zmesí, ktorých zloženie má oporu v laboratóriách vedcov.

Doba čítania: 3 minúty, 28.novembra 2017, Poradňa
Páčil sa vám tento článok? Ta ho zdieľajte:
Facebook INSTAGRAM
Podobné články
Kategórie
Vyhľadať článok
Populárne články
Najčastejšie štítky
Zobraziť ďalší